មជ្ឈមណ្ឌល LIM, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, ប៉ូឡូញ
+ + 48 (22) 364 58 00

ទំនក់ទំនង

ក្រុមលក់

ក្រុមការងាររបស់យើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួយអ្នកស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្កាយរណបដែលសាកសមនឹងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

TS2 Space Sp. z o.o.

TS2 SPACE, LIM Center, XIII floor 13.07/13.08, Aleje Jerozolimskie 65/79, PL 00-697 Warsaw, Poland
ទូរស័ព្ទ +48 22 364 58 00, +48 22 630 70 70, ទូរសារ +48 22 630 70 71
ម៉ោង 9:00 ព្រឹក ដល់ 4:00 ល្ងាច ម៉ោងរដូវក្តៅអឺរ៉ុបកណ្តាល (CEST)
VAT-EU PL7010612151 / KRS 0000635058 / REGON 365328479 / RPT 11918

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង